Gandrīz katrai lielai organizācijai ir savs drošības dienests. Tomēr ne katrs vidējais uzņēmums ir spējīgs uzturēt atsevišķu drošības dienestu, taču tas nebūt nenozīmē, ka šādos uzņēmumos nerodas tādas pašas problēmas:

 • laupīšanas, zādzības un tīša uzņēmuma īpašuma bojāšana;
 • negodīgas konkurences apstākļi un nelikumīgas komercdarbības pazīmes;
 • personāla un biznesa partneru nelabvēlīgi nodomi un ļaunprātība;
 • reideru uzbrukumi;
 • kibernoziedzība;
 • vērtīgas informācijas noplūde, u.c.

SIA Master Security, turpinot dinamisku attīstību, nonāca pie nepieciešamības izstrādāt un piedāvāt pilnīgi jaunu produktu detektīvdarbības un drošības jomā - ATTĀLINĀTAS PIEKĻUVES DROŠĪBAS DIENESTS (drošības outsourcing).

Šis pakalpojums vairāku gadu garumā jau ir izmēģināts testa režīmā kopā ar mūsu pastāvīgajiem klientiem, un ir uzrādījis pozitīvus rezultātus. Mūsu klienti, dažādu uzņēmumu vadītāji, šobrīd var pievērsties tikai sava biznesa attīstībai, uzticot savas drošības jautājumus un ar to saistītu problēmu risināšanu, drošības speciālistiem.

Šis ir unikāls piedāvājums Latvijas tirgū, kas sniegs Jums sekojošas iespējas:

 • samazināt fiksētas izmaksas par Jūsu biznesa drošību un uzņēmumu apsardzi;
 • ļaus izvairīties no krāpnieciskiem darījumiem un nepazīstamu potenciālo sadarbībaspartneru ļaunprātības;
 • paaugstinās personāla kopējo darba disciplīnu, kā arī ļaus pārliecināties par izpildītā darba kvalitātiun katra darbinieka godprātību;
 • nodrošināt efektīvu uzņēmuma aktīvu un citu materiālo un nemateriālo vērtību drošību;
 • saskaņojot ar vadību, uzņēmuma personālam arī būs iespēja risināt savus personīgos jautājumusar mūsu detektīvu starpniecību, kas ļaus viņiem nenodarboties ar šiem jautājumiem savā darba laikā;
 • līdz minimumam samazināt risku, kas saistīts ar Jūsu personīgo un Jūsu ģimenes locekļu drošību.

 

Biznesa drošības pasākumu kopleksā ir iekļautas sekojošas darbības:

 • ar krāpšanas nolūku saistītu darījumu novēršana;
 • pasākumu kopums, kas vērsts pret reideru uzbrukumiem;
 • biznesa izlūkošana;
 • darījumu partneru - līgumslēdzēju un aģentu pārbaude;
 • uzņēmuma vērtīgas un konfidencionālas informācijas aizsardzība;
 • uzņēmuma personāla, apsardzes darbinieku darba drošība un kontrole;
 • uzņēmuma ārējā izmeklēšana;
 • uzņēmuma iekšējā izmeklēšana;
 • darījumu uzraudzība un kontrole;
 • uzņēmējdarbības juridiska atbalsta nodrošināšana;
 • uzņēmumu vadītāju un viņu ģimenes locekļu personīgā drošība;
 • apsardzes dienesta apmācība, uzraudzība un kontrole, tai skaitā - tālvadības uzraudzības sistēma – attālināts monitorings.