Miesassardzes vienība tiek izveidota no profesionāli sagatavotiem darbiniekiem (miesassargiem), kuri ir apguvuši speciālus miesassardzes kursus un atbilst nepieciešamajam kvalifikācijas līmenim. Privātas apsardzes pakalpojumu pamatā ir starptautisku metožu un ilggadējas praktiskas pieredzes izmantošana, kas pilnīgi atbilst mūsdienu standartiem un klientu vēlmēm un prasībām miesassardzes pakalpojuma jomā. Miesassardzes specifikas darba pamatuzdevums ir iespējamo draudu izslēgšana, kas vērsta pret apsargājamo personu. Personīgās apsardzes pamatā ir princips - bīstamības novēršana pirms tās īstenošanas. Katram miesassargam jābūt augsti kvalificētam psihologam, kuram jāprot ātri izprast situāciju un pieņemt pareizo lēmumu, tāpēc, ka uzbrukumu vieglāk paredzēt, nekā atraidīt.

Personas drošības pasākumu realizēšanai tiek izveidota atsevišķa grupa. Grupas skaitliskais sastāvs tiek noteikts, ņemot vērā iespējamo draudu līmeni apsargājamai personai. Grupa ir bruņota ar šaujamieročiem, personīgās aizsardzības un sakaru līdzekļiem.

Primārie pasākumi privātās apsardzes organizēšanā:

 • informācijas ievākšana;
 • informācijas apkopošana un analīze par iespējamajiem draudiem, kas var būt vērsti pret apsargājamo personu;
 • drošības pasākumu izstrādāšana.

Pasākumi kas tiek veikti, lai nodrošinātu personas drošību:

 • apsargājamās personas pastāvīgās atrašanās vietas drošības pārbaude;
 • pastāvīgo pārvietošanās maršrutu drošības pārbaude;
 • apsargājamās personas pavadīšana pārvietošanās laikā;
 • pastāvīgās atrašanās vietas apkārtnes un maršrutu  izmaiņu novērošana;
 • vienreizējās atrašanās vietas drošības pārbaude;
 • vienreizējās atrašanās vietas novērošana;
 • potenciālo uzbrukuma vietu atklāšana un bloķēšana.

Nodrošinot privāto apsardzi, ir iespējamas izstrādāt dažādas shēmas, atkarībā no apsargājamās personas vēlmēm un prasībām:

 • apsargājamās personas pavadīšana un aizsardzība biznesa un neformālu tikšanos laikā;
 • iespēja izmantot operatīvi pieejamu papildus spēku un līdzekļu piesaisti pēkšņi radušās krīzes situācijās (operatīvā dežūrgrupa, operatīvā atbalsta grupa);
 • apsargājamās personas pārstāvju pavadīšana un apsardze;
 • apsargājamās personas materiālu vai citu vērtību transportēšana;
 • iespēja izmantot automašīnas un profesionāli sagatavotus autovadītājus.